Let’s work together

Om een rol van betekenis te spelen bij de omslag van fossiele naar groene energie, mikken we op waterstoffabrieken met een hoge capaciteit, verspreid over Europa. Aangezien onze groene waterstof in eerste instantie bestemd is voor de industrie, vrachtvervoer via de weg en het water en de bouwsector, zijn industriële sites en havens ideale locaties.

Maar er is meer nodig dan een goed gelegen terrein. We zoeken ook partners voor de levering van groene stroom, electrolysers met voldoende capaciteit, distributie van ons eindproduct.

Wil je meebouwen aan de energietransitie? Wil je een rol van betekenis spelen in onze waardeketen? Contacteer ons en we onderzoeken je aanbod vrijblijvend.