Onze aarde en de volgende generaties hebben dringend nood aan een energietransitie. Met groene waterstof willen we de komende dertig jaar meebouwen aan een CO2-arm energiesysteem. Daartoe ontwikkelen we in Europa verschillende groenewaterstoffabrieken.

Vlissingen

Terneuzen

Delfzijl

Ontdek alle projecten

Op zoek naar samenwerking

Wij zijn steeds op zoek naar goed gelegen terreinen en Europese business partners. Wil je meebouwen aan de energietransitie? Wil je een rol van betekenis spelen in onze waardeketen? Contacteer ons en we onderzoeken je aanbod vrijblijvend.

Contacteer ons
6 maart 2023

VoltH2 ontvangt exploitatiesubsidie SDE++ voor groenewaterstoffabrieken in Zeeland

VoltH2 ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een substantiële exploitatiesubsidie voor de productie van groene waterstof. 

Lees meer