Zeeland Waterstofland ontwikkelt innovatief en flexibel distributiesysteem voor groene waterstof

30 januari 2023

Voor de energietransitie bereidt de industrie zich geleidelijk voor op de productie van grote hoeveelheden groene waterstof (door elektrolyse), die in de toekomst voornamelijk via het waterstofnetwerk zullen worden gedistribueerd. De vele kleine opwekkers (electrolyzers) en gebruikers hebben echter al veel eerder behoefte aan een economisch aantrekkelijk en flexibel distributiesysteem voor groene waterstof. Een vereiste is dat de functionaliteiten van dit systeem even goed scoren als de bestaande volwassen distributie van fossiele brandstoffen (wat een bewezen infrastructuur is).

Hoofdpartner Vitrite Middelburg ontwikkelt – in samenwerking met Blue H Engineering, VoltH2, Yerseke Engine Service (YES) en Impuls Zeeland – een flexibel systeem (hydrogen swapping tankcontainer) om groene waterstof flexibel te kunnen verdelen, vooraleer iedereen is aangesloten op het waterstofnetwerk en MKB’s (KMO’s) waterstof gaan opwekken en verbruiken. Het project, Zeeland Waterstofland genaamd, wordt gefinancierd door het REACT-EU-programma en is gehonoreerd door de Provincie Zeeland.

Het innovatieve project pakt barrières aan, zoals:

Geen beschikbaarheid van flexibele, economisch aantrekkelijke distributie-eenheid (voor transport en opslag) voor aanbod van 350 tot 750 kg groene waterstof.

Geen snelle en veilige aansluitmethode beschikbaar om te laden en te lossen op waterstofterminals. Ook wanneer de hoogste veiligheidsniveaus vereist zijn.

Geen beschikbaarheid van economische distributie naar waterstofvulstations (wegen), en in de toekomst naar bunkerstations (waterwegen), en luchthavens, en als schone brandstof voor de binnenvaart (voortstuwing) en voor slimme warmte- en stroomvoorziening voor gebouwen en woningen 

Gesloten markt, gecontroleerd door de belangrijkste leveranciers van industriële gassen.

Het project presteert en demonstreert

Ontwikkeling, testen en validatie van technische tools en socio-economische modellen (business cases) voor de implementatie van het groene waterstof swapping tank-containersysteem en de demonstratie van de flexibele distributiemethode.

Allemaal om de acceptatie en implementatie van de distributie van koolstofvrije brandstof en/of groene bouwstenen te vergroten, met een hoge potentiële impact.