Capaciteit bij opstart
50 MW
Schaalbaar tot
100 MW
Start bouw
2024

In Delfzijl, onderdeel van Groningen Seaports, ontwikkelen we een derde locatie voor groene waterstof. Met deze fabriek van 50 MW kunnen we bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van de energietransitie van de industrie in Oost-Groningen.

Groningen Seaports profileert zich met diverse groene waterstofprojecten als een van dé waterstofhubs van Nederland. Op vrij korte tijd sloten we met de haven een akkoord voor het gebruik van een terrein van drie hectare. De locatie is logistiek interessant: dichtbij een uitvalsweg met aan de ene kant een hoogspanningsstation van TeNNeT en aan de andere kant een waterzuiveringsstation dat op termijn een van onze restproducten – zuurstof – kan afnemen. De centrale zal groene waterstof produceren door elektrolyse en zal daarbij gebruik maken van groene stroom uit windenergie. 

In en rond deze haven bevinden zich heel wat bedrijven met een grote waterstofbehoefte.  Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), goed voor ruim honderd bedrijven, omarmt de komst van groene waterstof. De industrie gebruikt de waterstof als groene grondstof. De lokale productie helpt bestaande bedrijven te verduurzamen en maakt de regio aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven. Eenzelfde geluid is te horen bij de IndustrieCluster Oost Groningen, die zeven productiebedrijven in de regio Veendam verenigt. Op termijn willen zij graag aansluiten op de backbone van Hynetwork Services, de waterstofinfrastructuurtak van Gasunie. De uitstoot van CO₂ zou ook al eerder gereduceerd kunnen worden door groene waterstof bij aardgas te mengen, bijvoorbeeld voor warmteprocessen van deze productiebedrijven. Daarnaast denken we ook aan directe leveringen via een pijpleiding tussen VoltH2 en de IndustrieCluster Oost-Groningen.