VoltH2 start ontwikkeling locatie voor groene waterstof in Delfzijl

2 juni 2022 // NIEUWS

Delfzijl/Bergen-op-Zoom, 2 juni 2022 - De ontwikkelaar van groene waterstof VoltH2 gaat van start met een derde site, dit keer in Delfzijl. Met zijn groenewaterstoffabriek van 50 MW zal VoltH2 de waterstofcluster van Groningen Seaports verder versterken en bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van de energietransitie van de industrie in Oost-Groningen.

VoltH2 zet zijn expansie op de Nederlandse waterstofmarkt verder. Na twee waterstoffabrieken in Zeeland, wordt nu een eerste en essentiële stap genomen voor een locatie in het uiterste noorden van het land. VoltH2 en Groningen Seaports sloten een akkoord voor het gebruik van een terrein van drie hectare.

Grote waterstofbehoefte

Groningen Seaports profileert zich met diverse groene waterstofprojecten als een van dé waterstofhubs van Nederland. De eerste gesprekken met VoltH2 dateren van november 2021. André Jurres, Managing Director van VoltH2, licht toe: “Wij verkennen de Europese markt volop en hebben zelf de eerste stap gezet. Het is heel snel gegaan, onder meer dankzij de proactieve houding van Groningen Seaports. We beschikken nu over een terrein in Delfzijl, aan de buitenkant van de haven. De locatie is logistiek heel interessant: we zitten dichtbij een uitvalsweg met aan de ene kant een hoogspanningsstation van TeNNeT en aan de andere kant een waterzuiveringsstation dat op termijn een van onze restproducten – zuurstof – kan afnemen. En er zijn in en rond deze haven heel wat bedrijven met een grote waterstofbehoefte”.

Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), goed voor ruim honderd bedrijven, omarmt de komst van groene waterstof. De industrie gebruikt de waterstof als groene grondstof. De lokale productie helpt bestaande bedrijven te verduurzamen en maakt de regio aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven. Eenzelfde geluid is te horen bij de IndustrieCluster Oost Groningen, die zeven productiebedrijven in de regio Veendam verenigt. Op termijn willen zij graag aansluiten op de backbone van Hynetwork Services, de waterstofinfrastructuurtak van Gasunie. De uitstoot van CO₂ zou ook al eerder gereduceerd kunnen worden door groene waterstof bij aardgas te mengen, bijvoorbeeld voor warmteprocessen van deze productiebedrijven. Daarnaast wordt ook gedacht aan directe leveringen via een pijpleiding tussen VoltH2 en de IndustrieCluster Oost-Groningen.

80 à 100 miljoen

De centrale zal groene waterstof produceren door elektrolyse en zal daarbij gebruik maken van groene stroom uit windenergie. Maar voor het zover is, is er uiteraard nog een hele weg te gaan. André Jurres legt uit: “Nu het terrein is vastgeklonken, zijn we onze vergunningsaanvraag volop aan het voorbereiden. Groningen SeaPorts heeft alle betrokken partijen uitgenodigd voor een omgevingstafel. De aanvraag van de vergunning zelf is voorzien voor eind 2022. Deze fabriek vereist een investering van 80 tot 100 miljoen euro, de financiering ervan willen we graag midden 2023 rond krijgen. Als alles volgens plan verloopt, zullen we beginnen te bouwen in 2024.”