Hoe ontwikkelt VoltH2 zijn waterstofprojecten?

Fase 1

We gaan op zoek naar locaties die voldoen aan de uitgebreide criteria voor waterstofproductie. Behalve de beschikbaarheid van wind- of zonne-energie, onderzoeken we de distributie van waterstof en de aanwezigheid van potentiële afnemers van onze waterstof en bijproducten. Logischerwijze vinken havens en industriële zones daarbij heel wat vakjes aan. Tijdens deze prospectiefase bestuderen we meteen een eerste keer de haalbaarheid. Bij een positief resultaat gaan we over tot de aankoop van het terrein of sluiten we een overeenkomst.

Fase 2

Zodra we een nieuwe locatie in onze portfolio hebben ondergebracht, starten we met een voorontwerp en onderzoeken we de technologische mogelijkheden. In deze fase vragen we ook vergunningen en subsidies aan.

Fase 3

Met een blauwdruk van de toekomstige waterstoffabriek en de nodige vergunningen en subsidies op zak, sluiten we strategische partnerships of joint ventures. Daarbij stoten we de activa gedeeltelijk of volledig af. De cashflow die we bij die verkoop genereren laat ons toe nieuwe projecten te ontwikkelen en ons marktaandeel te vergroten.

Fase 4

In de laatste fase selecteren we de meest geschikte technologieën, zoeken we een aannemer voor de bouw van de waterstofcentrale (EPC-contract) en begeleiden we het bouwproces totdat de centrale in werking treedt.

Strategische partnerships

Na de eerste twee fases in de ontwikkeling van een nieuw project kan VoltH2 ervoor opteren om op projectniveau met een partner in zee te gaan. Dit principe hebben we reeds toegepast bij de centrale in Terneuzen waar we in zee gingen met Virya Energy.

Op bedrijfsniveau vormt VoltH2 een partnership tussen Volt Energy, Virya Energy en DIF Capital Partners. Deze samenwerking zag het licht om de bestaande kennis en expertise te bundelen en VoltH2 in Europa te verankeren.