Strategische partnerships

Na de eerste twee fases in de ontwikkeling van een nieuw project kan VoltH2 ervoor opteren om op projectniveau met een partner in zee te gaan. Dit principe hebben we reeds toegepast bij de centrale in Terneuzen waar we in zee gingen met Virya Energy.

Op bedrijfsniveau vormt VoltH2 een partnership tussen Volt Energy, Virya Energy en DIF Capital Partners. Deze samenwerking zag het licht om de bestaande kennis en expertise te bundelen en VoltH2 in Europa te verankeren.